Unge Forskere Senior

I alt 50 projekter kvalificerede sig til finalen i Unge Forskeres seniorkonkurrence i 2017. Finalisterne kommer fra gymnasier og HTX'er fra forskellige steder i Danmark.

Under Science i Forum er det muligt at besøge dem på deres stande og høre dem fortælle om deres idéer og opfindelser.

Analytisk modellering af den første detekterede gravitationsbølge

Med udgangspunkt i den generelle relativitetsteori har Asger opstillet en analytisk model, som kan beskrive en gravitationel bølge ved hjælp af data fra det amerikanske LIGO-observatorie.
S1
Alle dage
Physical Science

Anvendelse af Mikrobølger til at Sende Energi i Rummet

Thor har undersøgt overførslen af energi via mikrobølger i rummet. Det har stort anvendelsespotentiale inden for rumforskning, da det kan anvendes til at forsyne kometlandere med strøm som f.eks. Philae på komet 67P.
S2
Alle dage
Physical Science

Atomer i fire dimensioner

Vi lever i en tredimensionel verden, hvor alting har en højde, bredde og dybde. Men hvordan spiller antallet af dimensioner en rolle i vores moderne naturvidenskab. Hvilke konsekvenser kunne det have på vores univers, hvis der fandtes et andet antal dimensioner? Og hvilke molekylære strukturer kan/kan ikke eksistere i fire...
S3
Alle dage
Physical Science

Badminton

Nicoline har spillet badminton i 10 år og har derfor sat sig for ved hjælp af programmet LoggerPro at optimere sit clearslag. Hun har undersøgt de kræfter, som påvirker bolden og forskellige former for teknik- og styrketræning.
S4
Alle dage
Physical Science

Beta-casomorfiners opioide effekt

Danskernes forbrug af smertestillende medicin er steget og det kan medføre risikable bivirkninger. Rikke har undersøgt om det er muligt at udvinde smertestillende medicin fra mælk, som har samme egenskaber, men færre bivirkninger end f.eks. morfin.
S5
Alle dage
Life Science

Bioaktive stoffer i mælk og celledeling

Mælk er fyldt med bioaktive stoffer. Ala har testet forskellige mælketyper på cancerceller, for at undersøge om der er en sammenhæng mellem cellevækst og hæmning, når man tilføjer forskellige mælkeprøvekoncentrationer.
S6
Alle dage
Life Science

Bose-Einstein kondensat

Prajahi har undersøgt partiklers bølgeegenskaber i et Bose-Einstein kondensat for at forstå hvorfor bølge-partikel-dualiteten ikke gælder for alle partikler.
S7
Alle dage
Physical Science

BRCA 2

Mutationer i arvematerialet kan nedarves i generationer og være årsagen til kræft i en ung alder. Mette har i sit projekt undersøgt arvelig brystkræft, som stammer fra mutationer i BRCA2 genet.
S8
Alle dage
Life Science

Breather Company

Kender du det, at billige og store juicekartoner ofte skvulper, når man hælder af dem? Christian, Mathias og Trine har udviklet "Breatheren", som er en prop, der modhjælper dette.
S9
Alle dage
Technology

Brug af komparative entropianalyser til datering og kvantificering af historiske divergenser mellem sprog

Sprog kan bl.a. karakteriseres af frekvensfordelinger, dvs. hvilke bogstaver der forekommer oftere end andre. Ved at sammenligne frekvensfordelinger vil Gustav undersøge forskelligheder mellem dansk og svensk. Med udgangspunkt i den danske og den svenske bibel vil han bruge entropi til at kvantificere den historiske divergens...
S10
Alle dage
Physical Science

Bæredygtiggørelse af medicinalindustrien

Insulin produceres ved brug af modelorganismer. Den foretrukne modelorganisme er Saccharomyces cerevisiae, hvis vækst bl.a. knytter sig til fødevarerne majs og kartofler. Tobias vil producere insulin ved brug af organiske restprodukter fremfor de glukose-baserede substrater, så der fortsat kan produceres insulin, mens den...
S11
Alle dage
Life Science

CableCare

Opladere til telefoner bliver let ødelagt, hvis de bliver udsat for vrid og knæk. Signe, Christian og Martin har udviklet et produkt, som skal hjælpe med at beskytte mobilopladere fra at gå i stykker.
S12
Alle dage
Technology

Colormethric determination of the reduction of disulfide bonds in hair by using ammonium thioglycolate

Når man får permanentet sit hår bruges det stærke kemikalie thioglycolsyre. Cecilie har ved hjælp af spektroskopi, undersøgt hvilken effekt kemikaliet har på håret. Hendes projekt bygger på hypotesen om, at den kemiske påvirkning af håret bliver mindre, hvis det tager kortere tid at udføre permanenten.
S13
Alle dage
Life Science

Det dobbelte pendul

Niklas har undersøgt et dobbeltpendul, som bevæger sig på en meget kompleks måde. Han har forsøgt at lave en simulation baseret på teoretiske ligninger, som kunne beskrive pendulets bevægelse over tid.
S15
Alle dage
Physical Science

Cøliaki

Cøliaki er en sygdom i tyndtarmen, hvor tarmens overflade ødelægges og optagelsen af næringsstoffer nedsættes. Josephine har undersøgt sygdommen, og hvilke faktorer der er skyld i udviklingen af den.
S14
Alle dage
Life Science

Ebola virus og matematisk modellering

Katrine har undersøgt Ebola-virusen og forskellige behandlingsmuligheder. Hun har også opstillet en model, der beskriver epidemiens udvikling.
S16
Alle dage
Physical Science

Energi model for en Mono-krystallinsk Silicium Solcelle ved ækvivalent kredsløb

Kan Danmarks energibehov dækkes alene ved brug af solceller? Og hvor stort et areal ville det være nødvendigt at bruge? Jesper vil i dette projekt bl.a. bestemme den optimale effekt af en Mono-krystallinsk Solcelle og vurdere om Danmark kan blive selvforsynende vha. solceller.
S17
Alle dage
Technology

Gaugeteori og Liegrupper

Oscar bevæger sig på kontaktfladen mellem abstrakt algebra og fysik. Med udgangspunkt i standardmodellen viser han, hvor vigtige symmetrier er i fysik og hvordan standardmodellens symmetrier bringer orden til kvantemekanikken.
S18
Alle dage
Physical Science

Genetisk forbedring af A. thaliana til brug på Mars

Et liv på Mars er udfordret af utilstrækkeligt optag af næring og vitaminer. Især vitamin D er problematisk at producere på grund af rumdragterne. Claudia og Jacob vil genmodificere en plante, der kan producere D-vitamin og andre essentielle vitaminer til brug i rummet eller på andre planeter.
S19
Alle dage
Life Science

Gödel forklaret

Der findes sandheder, som ikke kan bevises. Denne 1. ufuldstændighedssætning gør Gödels bevis til et af de mest komplicerede matematiske beviser, der findes. Dog er det helt essentiel for forståelsen af logikkers udformning. Lise vil fremstille Gödels teorem, så det er tilgængeligt for den almindelige forsker.
S21
Alle dage
Physical Science

Klassifikations algoritmer i kvantesystemer

Datamængder er steget enormt i det seneste årtier. Og algoritmer til at behandle disse data er blevet meget eftertragtede. Kvantecomputere er i særlige tilfælde meget overlegne i forhold til klassiske computere. Nogle meget brugte algoritmer for store datasæt er såkaldte klassifikationsalgoritmer. Men hvor effektive er disse...
S22
Alle dage
Physical Science

Koffein i kaffe

Kristines projekt undersøger koffeins fysiologiske virkninger med fokus på evt. negative konsekvenser. Ved at måle hjerterytme på dafnier der har indtaget henholdsvis 2, 4 og 8 ”dafniekopper” kaffe ønsker hun at påvise koffeins fysiologiske virkninger. Det bestemmer hun ved makroskopisk undersøgelse, hvor de små gennemsigtige...
S23
Alle dage
Life Science

Kuren mod spedalskhed

Christian har undersøgt, hvordan et lægemiddlet Thalidomid, som i slutningen af tresserne forårsagede en medicinsk katastrofe, nu kan bruges i behandlingen mod spedalskhed.
S24
Alle dage
Life Science

Laserdrevne Solsejl

Rumraketter er begrænsede af, at de selv skal transportere det brændstof, de skal bruge. Albert har undersøgt mulighederne ved at anvende et solsejl, som er drevet af en laser, der er placeret på jorden, i stedet for.
S25
Alle dage
Physical Science

Lønnerup Fjord

Søren har undersøgt menneskets indflydelse på en lokal fjord i Thy. Han har undersøgt fjordens tilstand i form af vandprøver og bundprøver og er kommet med et forslag til, hvordan man kan løse de miljømæssige problemer, som er skabt.
S26
Alle dage
Life Science

Magneter der ændrer verden

De stærkeste magneter er lavet ud fra sjældne jordarters metaller. Soffi har undersøgt mulighederne for at bruge stoffet strontium hexaferrit som et alternativ.
S27
Alle dage
Physical Science

Makroskopisk kvantemekanik med Bose-Einstein kondensater

Niklas har udforsket kvantemekanikske fænomener. Formålet er, at undersøge om Bose-Einstein kondensater kan anvendes som makroskopisk kvantesystem.
S28
Alle dage
Physical Science

Mikroplastik og plastiknedbrydende bakterier

Mikroplastik i verdenshavene udgør et kæmpe miljøproblem. Det vil Camilla, Kristine og Sofie gerne løse, og derfor har de undersøgt mulighederne for nedbrydning af mikroplastik med bakterier.
S29
Alle dage
Life Science

Modellering af solens differentiale rotation

Martin har arbejdet med solens differentiale rotation. Han har udviklet sit eget program i Visual Basic, som kan identificere kraftige magnetiske konvektionsområder på solens overflade.
S30
Alle dage
Physical Science

Musik og hjernen

Natasha undrer sig over, hvorfor alle hendes klassekammerater hørrer musik under de skriftlige prøver. Kan det at lytte til musik eller det at være musikalsk hjælpe til en bedre karakter til skriftlige prøver eller eksaminer. Og skal der i så fald fokuseres mere på musikundervisningen i folkeskolen? Og skal musik-streamings...
S31
Alle dage
Life Science

Nanopartikler til kræftbehandling

Når kemoterapi benyttes til behandling af kræft, skelner kemoen ikke mellem raske og syge celler. Kun en ret lille procentdel af kemoen rammer kræfttumoren og der er ofte alvorlige bivirkninger. Peter vil udvikle nanopartikler, der kan bruges som erstatning for systemisk kemoterapi, ved at programmere nanopartiklerne til...
S32
Alle dage
Life Science

Neurale netværk til genkendelse af tal

Neurale netværk er en matematisk model, der benyttes indenfor kunstig intelligens. Kasper har lavet et neuralt netværk, der kan lære sig selv at genkende billeder af tal.
S33
Alle dage
Physical Science

Non invasiv kræftdiagnostik

Emil vil undersøge, hvordan man kan opdage prostatakræft i et tidligere stadie. Hans projekt bygger på viden om extracellulært miRNA. Når miRNA sekreres fra cancerceller, vil det kunne detektere anormale mængder af miRNA i blod, urin eller spyt og dermed kæde det sammen med eksempelvis kræft.Emil vil undersøge, hvordan man kan...
S34
Alle dage
Life Science

Nye veje til nedbrydning af plastik

Luise har arbejdet med brugen af bakterier og melorme til nedbrydning plastik. Hun har opstillet to biologske plastnedbrydningseksperimenter. Det ene ved hjælp at bakterien Indeonella Sakaiensis og det andet ved brug af melorme.
S35
Alle dage
Life Science

Oral lægemiddel administrationsvej

Langt de fleste patienter vil hellere sluge piller frem for at få et stik. Men injektioner er den mest effektive metode til at få lægemidlet transporteret ind i kroppen i rette koncentration. Marike undersøger, om en nyudviklet kapsel med flere end 100 mikrocontainere fyldt med lægemiddelstof, formår at øge biotilgængeligheden...
S36
Alle dage
Life Science

Oscillerende reaktioner

Maja har undersøgt den type kemiske reaktioner, der er kendt under navnet oscillerende reaktioner. Denne type reaktioner er vigtige at få indsigt i, for at forstå, hvordan vores krop fungerer.
S37
Alle dage
Life Science

PET-scanning

PET-scanneren er det bedste værktøj man hidtil har udviklet til at detektere kræftsygdomme, men den er ikke uden fejl. Victoria har undersøgt nogle af problemerne og set på mulighederne for at sammenkoble PET-scanneren med andre typer skannere.
S38
Alle dage
Life Science

Piezko

Theis og Markus vil gerne finde en måde at udnytte den energi, vi producerer, når vi går. Derfor har de undersøgt muligheden for at anvende Piezo krystaller til at omdanne mekanisk energi til elektricitet.
S39
Alle dage
Technology

Red Bulls effekt på kroppen

Sigrid har undersøgt, om Red Bull virkelig har en præstationsfremmende effekt på unge ved at lade unge drikke en energidrik og herefter tage nogle kognitive tests. Desuden har hun undersøgt energidrikkens effekt på hjernen bl.a. ved at tilføre energidrik til musehjerneceller.
S40
Alle dage
Life Science

Runner's high

Karoline har undersøgt, om man kan udvikle en fysisk afhæghed af langdistanceløb, som giver de samme reaktioner, der ses hos ludomaner eller narkomaner.
S41
Alle dage
Physical Science

Superledere og fremtiden

Superledere. De kan lede 200 gange mere strøm end normale kobberledninger, har ingen modstand og ekstremt stærke magnetfelter. Simon har undersøgt superledernes egenskaber og tænkt dem ind i fremtidens højteknologi. Anvendes de ved fx MRI-skannere, vil det øge magnetfeltets styrke og skabe højere opløsning på billederne, så...
S42
Alle dage
Physical Science

Udnyttelse af det glymfatiske system til behandling af Alzheimer's disease

Det glymfatiske system renser centralnervesystemet for affaldsstoffer. Ulrik har derfor undersøgt om det glymfatiske system kan udnyttes til at behandle folk med Alzheimer's sygdom.
S43
Alle dage
Life Science

Varmepumper

Varmepumpen erstatter i stigende grad oliefyr og naturgas til at opvarme boliger i Danmark. På baggrund af matematiske modeller, som beskriver de termodynamiske processor, har Tobias undersøgt om man kan optimere varmpumpen ydereligere.
S44
Alle dage
Physical Science

VSS (Vand Sensor System)

Amanda, Christian og Mathias har udviklet et system, som gør lettere at styre vandstanden i sin kloak eller brønd. De systemer, der findes i dag, går nemlig ofte i stykker efter kun få år.
S45
Alle dage
Technology

Zika og mikrocenfali

Efter at Zikapandemiens udbrud i 2015 er der sket en stigning i antallet af børn født med mikrocephali. Louise har undersøgt sammenhængen mellem antallet af RNA-molekyler i blodet hos gravide og udviklingen af mikrocenfali hos fostre.
S46
Alle dage
Life Science

Ny metode til bestemmelse af øvre grænser i Ramsey-teori

Med udgangspunkt i kombinatorisk matematik, har Joakim lavet en ny metode til betragtning og definition af elementerne i en variation til kortspillet 'SET'.
S47
Alle dage
Physical Science

Insekter som fremtidens bæredygtige proteinkilde

Julie har undersøgt insekters potentiale som fremtidens bæredygtige fødekilde med særligt fokus på melormen, som et alternativ til traditionelt kød. Undersøgelsen består af en eksperimentel udførelse af forsøg med melorme, hvorved melormens CO2-udskillelse og dens aktivitet ud fra et stofskifteforsøg undersøges, samt et...
S48
Alle dage
Technology

Differentiering af Hæmatopoietiske stamceller

Stamceller bruges bl.a. til at behandle sygdomme som leukæmi, og der er et stort ønske om at forstå virkningsmekanismerne bag stamcellernes differentiering. Målet med Annas projekt var at vurdere tre forskellige modeller bl.a. med henblik på deres evne til at simulere genopbygning af de hvide blodlegemer og differentieringen af...
S49
Alle dage
Physical Science

Graden af kovalent karaktér og opløselighedsprodukt

Linas projekt udspringer af R. G. Pearsons princip om at, bløde syrer vil foretrække at danne bindinger med bløde baser, og ligeledes at hårde syrer vil foretrække at danne bindinger med hårde baser. Ved hjælp af elektrokemi måler hun opløselighedsprodukterne for AgCl, AgBr og AgI.
S20
Alle dage
Life Science