Unge Forskere Junior

I alt 50 projekter kvalificerede sig til finalen i Unge Forskeres juniorkonkurrence i 2017. Finalisterne kommer fra grundskoler overalt i Danmark.

Under Science i Forum er det muligt at besøge deres stande og få en snak om deres projekter.

Alternative sødemidler

Sukker og aspartam er nogle af de mest hyppige sødemidler i dag. Asger og Joachim vil gerne finde nogle sundere alternativer.
J1
Alle dage
Life Science

Alternativer til kød

Hvad gør egentligt at mennesker elsker kød så højt, og er det muligt at motivere folk til at finde på alternativer gennem lovgivning? Tais arbejder med kødproduktionens mørke side. Han ønsker at lave en køderstatning som er både sund, bæredygtig og billig.
J2
Alle dage
Life Science

AnXio - Beroligende apperat til brug ved eksamener

Kan en kats spinden bruges til at berolige mennesker med eksamensangst? Dette spørgsmål har Ditte, Ida og Josefine taget udgangspunkt i med deres opfindelse AnXio, der er en lille vibrator til montering på maveregionen, som efterligner de vibrationer en kat sender ud, når den spinder.
J3
Alle dage
Technology

Bakterier

Er bakterier kun dårlige for os? Eller findes der også "gode" bakterier? Det er nogle af de spørgsmål som Isabel og Katja har stillet sig selv.
J4
Alle dage
Life Science

Bionedbrydelige plastikposer

Mathias og Sofia har arbejdet med bioplast og set på om det kan bruges til at producere et mere miljøvenligt alternativ til plastikposer.
J5
Alle dage
Life Science

Bitumen Energy Storage

Mie og Sarah vil gerne udnytte varmen fra asfalten til at producere energi. De har udviklet et systemt, som skal transportere varmen fra en beholder i jorden til et kraftvarmeværk.
J6
Alle dage
Physical Science

Bølgeenergi og kystbeskyttelse

Kan man lave et bølgekraftværksmodul med dige-hejsning som vil producere mere strøm end den selv vil bruge? Ved en modificering af Wave dragon-designet, som i forvejen bliver brugt til energiproduktion vil Jeppe og Thorvald designe en model, der kan beskytte kystlinjen samtidig med at den producerer strøm.
J7
Alle dage
Technology

Clean Sheet

Mikkel, Nadia og Julian synes, at det er et problem, når skraldespanden ikke bliver tømt. Derfor vil de lave en app, som ved hjælp af en chip i skraldespanden skal sikre, at alle får tømt deres skraldespande.
J8
Alle dage
Technology

Dansespil med motionsinterface

Anne Sofie, Rebecca og Vilda har programmeret sig frem til et computerspil, der kan registrere deres dansebevægelser. Det har de gjort ved at tilslutte et lille et lille tæppe med MekeyMakey til deres computerpil.
J9
Alle dage
Technology

Deaf communication

Lea, Anna og Mie har udviklet en app, der skal gøre kommunikationen mellem hørende og hørehæmmede bedre. Det er planen, at appen skal bruges til at filme den hørehæmmede og oversætte tegnsproget til den hørende. Ligeledes skal appen oversætte den hørendes sprog til tegnsprog via en computeranimation.
J10
Alle dage
Technology

Kondenseringssystem

Ferskvand er en meget værdifuld ressource. Mathilde, Malou og Stella har undersøgt, hvordan man i stor skala kan skabe vandkondensation fra luftens humiditet til økonomisk og økologisk gavn for industrien og miljøet.
J11
Alle dage
Life Science

Dyslexi

Kan det passe, at ordblindhed, også kaldet dysleksi, er noget, man kan tænde og slukke for? Hvorfor er der så mange iværksættere, der har dysleksi, og er der noget vi kan gøre, så det bliver nemmere for de elever, der har det? Castanja og Sara har talt med eksperter inden for området og testet 12 elever med dysleksi, for at få...
J13
Alle dage
Life Science

Det perfekte indkast

Anton vil gerne finde ud af, hvordan man laver det perfekte indkast. Han har undersøgt, hvordan vinkel og vindforhold påvirker, hvor langt man kaster.
J12
Alle dage
Physical Science

Dåser skader køer

Det kan have store konsekvenser, hvis køer kommer til at spise aluminiumsstumper fra sodavandsdåser. Kaya, Karoline og Grace vil fremstille en ny form for emballage til sodavand, som skal være et alternativ til dåser.
J14
Alle dage
Life Science

EarBuzzer

Søvn er vigtigt for vores helbred. Derfor vil Jonatan, Mikkel og Anders lave en øreprop med en indbygget alarm, som kan sørge for, at man sover godt og vågner til tiden.
J15
Alle dage
Technology

Et skud i den bæredygtige retning

Tobias, Jeppe og Jonathan har undersøgt om det er muligt at lave bæredygtige, bionedbrydelige projektiler til jagt. Det vil betyde, at skamskudte dyr ikke skal lide unødvendigt, og at projektilerne ikke vil være en kilde til tungmetal i naturen.
J16
Alle dage
Technology

Forbrugsvand til serviceskyl

Emma, Lærke og Lauritz vil gerne udnytte det vand, vi bruger til tøjvask. De har lavet en løsning til at rense vandet og genbruge det til serviceskyl.
J17
Alle dage
Life Science

Halm i biogasanlæg

Frederik, Sebastian og Søren har undersøgt mulighederne for at anvende en større procentdel af halm til at producere biogas. Det kræver, at de finder en måde, som får hamlen til at synke til bunds i reaktortanken.
J18
Alle dage
Technology

Hastighedsregulering

Mange trafikulykker skyldes for høj fart. Andreas, Niklas og Silas har udviklet et enkelt og billigt system, som skal hjælpe bilister med at regulere deres hastighed.
J19
Alle dage
Technology

Idrivhus

Victor, Cilas og Mathias har arbejdet på et drivhus, som skal hjælpe med at sikre fødevare i udsatte områder, hvor der er f.eks. tørke eller krig.
J20
Alle dage
Physical Science

Immunforsvaret - kroppens forsvar

Immunforsvaret er kroppens måde at beskytte sig mod fremmede organismer. Mathias og Magnus har undersøgt menneskets immunforsvar og muligheden for at forbedre det.
J21
Alle dage
Life Science

Marius "tanker" - i et vektorfelt

Fragtskibe kan spare meget brændstof ved at vælge den hurtigste rute. Ved at se havstrømmene i havet som et vektorfelt, har Marius brugt et matematisk princip, han kalder funktionsmængder, til at finde den mest brændstof- besparende rute.
J22
Alle dage
Physical Science

Matte solceller

Solceller på tage kan udgøre et problem, fordi de kan blænde forbikørende biler. Anna og Emma har undersøgt, hvordan man kan gøre disse solceller matte og stadig sikre et stort energioptag fra solen.
J23
Alle dage
Physical Science

Mikrobielle transplantationer mellem svin

Karoline, Malgorazata og Thea har undersøgt, hvordan man kan overføre gode bakterier til syge grise i form af mikrobielle transplantationer. De har blandt undersøgt, hvordan man bedst giver svinene mikroorganismerne.
J24
Alle dage
Life Science

Mikroplast i private husstande

Inge-Marie, Christel og Mia vil gerne mindske udledningen af mikroplast fra private husstande. De har lavet et forsøg, hvor de fremstiller bioplast, som kan erstatte mikroplast i forskellige produkter.
J25
Alle dage
Technology

Nedbrydning af polysaccharider ved brug af lys

Juliane har undersøgt "den omvendte fotosyntese", hvor man ved hjælp af solens energi kan nedbryde plantemateriale og omdanne det til f.eks. bioethanol, plastik eller medicin.
J26
Alle dage
Life Science

Optimering af drivhuse

Drivhuse er vigtige for fremtidens madforsyning, men er slet ikke effektive nok. Daniel, Max og Ida har derfor udviklet en ide til det ideelle drivhusglas.
J27
Alle dage
Life Science

Piezo Power

Mathilde, Aliya og Katja vil gerne undgå trafikuheld og forsinkelser pga af sne og is på vejene. Derfor har de udviklet et system, hvor Piezo-elementer monteres i vejen og udnytter den energi, der skabes, når bilerne kører over.
J28
Alle dage
Physical Science

Plastiksvampe

Der produceres årligt omkring 80 millioner ton ikke-nedbrydeligt plast (polyethylen) på verdensplan. Helene og Silvia leder efter en alternativ metode til nedbrydning af plasten. De undersøger derfor, om den almindelige svamp østershat, kan vokse i et miljø med plastik, og nedbryde plastikken og omdanne den til spiselige svampe...
J30
Alle dage
Technology

Plastik i verdenshavene

Louise, Anna-Maj og Laura vil gerne fjerne plastik fra verdenshavene. De har undersøgt om man fremover, ved at tilsætte små mængder jern til plastik, kan opsamle f.eks. plastikposer ved hjælp af magnetisme.
J29
Alle dage
Life Science

Pro-Track-Tile

Oliver vil gøre det nemmere at finde anskudte dyr, så man undgår at dyret lider i for lang tid. Derfor har han udviklet tre prototyper, som kan hjælpe med at finde frem til dyret. Et projektil med gps-chip i, en app, der kan modtage gps-signalet fra projektilet, samt en drone med infrarødt kamera.
J32
Alle dage
Technology

Polisea

Den menneskeskabte støjforurening i havene er årsag til megen smerte, sygdomme og dødsfald blandt hvaler. Derfor har Ayumi og Olivia lavet et interaktivt målingssystem, som vil kunne monitorere støjen, og sikre, at niveauet aldrig overskrider en vis maksimumsgrænse. På denne måde kan problemet kontrolleres og dermed afskaffes....
J31
Alle dage
Technology

Radonsikring af huse

Benjamin og David har arbejdet med radon, og hvordan vi påvirkes af den usynlige dræber hver dag uden at tænke over det. De ønsker at radonsikre både nye og gamle huse, så de alle overholder anbefalingerne angående radon mængder i hjemmet. Ved installere et ”Thermex trigger-modul på emhætten vil de skabe et konstant overtryk inde...
J33
Alle dage
Technology

Redivivus

Mikkel, Peter og Rasmus vil gerne have folk til at tænke mere bæredygtigt og genbruge mere. Derfor har de udviklet en sorteringsspand, der gør det lettere for forbrugeren at genbruge.
J34
Alle dage
Technology

Sfærisk geometri

Sfærisk geometri er studiet af geometriske figurer på kugleflader. Emil, Victor og Nikolaj har lavet en formel, der kan udregne arealet af sfæriske firkanter, og en formel som kan udregne arealet af alle sfæriske polygoner.
J35
Alle dage
Physical Science

Slimålen og dens egenskaber

Slimålen besidder en meget unikt, og besynderlig forsvarsmekanismer. Under angreb udløser den flere liter af ultra fortyndet slim, sammensat af proteiner fra en proteinfamilie som kaldes de intermediære filamenter. Det siges at denne proteinfiber på størrelse med et hårstrå, er 100 gange stærkere end stål. Men kan den anvendes i...
J36
Alle dage
Life Science

Solceller

Kun en lille del af vores samlede energiforbrug i Danmark kommer fra solceller. Sofie har undersøgt, hvordan vi kan optimere solcellerne i forhold til f.eks. placering og dermed blive bedre til at udnytte energien fra solen.
J37
Alle dage
Technology

Spilteoretisk analyse af menneskelig konflikt

Markus benytter en kombination af matematik og samfundsfag, når han bruger spilteori til at analysere konflikten mellem Rusland og EU og konflikten i forbindelse med udlicitering af hjemmepleje. Gennem modeller for de forskellige konflikter, analysere sammenligner han de to konflikter og undersøger om spilteori generelt er et...
J38
Alle dage
Physical Science

Sådan finder du dit høreapparat

Der er cirka en halv million danskere, der bruger høreapparat og rigtig mange mister eller taber dem hvert år. Thora vil gerne løse dette problem ved at lave en lille sporingsenhed, man kan sætte på høreapparatet.
J39
Alle dage
Technology

Tang - et miljørigtigt alternativ til biobrændstof

Jacob, Mikkel og Sofie vil gerne finde et mere miljøvenligt alternativ til benzin og diesel. Derfor har de undersøgt fordele og ulemper ved at bruge tang til at fremstille bioethanol.
J40
Alle dage
Technology

Termokromatisk maling - En lys fremtid

Danyu, Lærke og Emil har undersøgt om man kan udnytte farven på et hus til at opvarme det om vinteren og afkøle det om sommeren. Til det vil de udnytte en special temperaturfølsom maling.
J41
Alle dage
Technology

The MCH Watch

Lucas og Zehed har arbejdet på et ur, som skal gøre det lettere for folk, at huske deres medicin og registere oplysninger om deres helbred.
J42
Alle dage
Technology

Træn Grønt

Caroline, Emilie og Nanna vil gerne finde en måde at udnytte den energi, der bliver produceret, når man træner på motionsmaskiner i fitnesscentre.
J43
Alle dage
Physical Science

UV-armbånd

UV-stråler fra solen er skyld i næsten alle tilfælde hud- og modermærkekræft. Laura og Ditte har udviklet et armbånd, som er nemt at bruge, og kan advare mod solens UV-stråling.
J44
Alle dage
Technology

Videreudvikling af solcellers effekt

Johan og Sofie vil gerne finde en måde at gøre solceller mere effektive. De har derfor forsøgt at forøge en tyndfilmssolcelles effekt med materialet graphene.
J45
Alle dage
Technology

Vindturbiner på broer

På store broer, som er placeret på vandet, er der naturligt meget vind. Den energi vil Camilla, Christian og Nicklas gerne udnytte ved at placere vindturbiner på broer.
J46
Alle dage
Physical Science

Vores Drivhuse Stråler

Anna, Clara og Ida har undret sig over, hvorfor drivhuse altid er lavet af gennemsigtigt glas. De har derfor undersøgt, om farvet glas kan give planterne bedre betingelser for at vokse.
J48
Alle dage
Life Science

Trykaflastende stol

Nichole og Magnus vil lave en stol, hvor sædet kan vippe for at undgå tryksår hos ældre og handicappede og andre, der er hæmmede i deres bevægelser.
J47
Alle dage
Technology

Øko-stade

Det er et stort problem for bier og biavlere, at bistaderne ofte angribes af varroa-mider. Maria, Amanda og Mads har fundet ud af, at bierne kan forsvare sig bedre imod varroamiden, hvis de lever i deres naturlige bistade, hvor de ikke bliver forstyrret af mennesker, og hvor de lever af deres eget honning hen over vinteren, i...
J49
Alle dage
Technology